Aum Infinite Cosmoses

>> Aum(Om) Mahaa Naada Brahmaum ~ Eternal Infinite Seamless Meta-Magic of Sounds and Silences [ Mantram ~ Tawhid ~~ Mahaum Shishtaum Sandhyaaum Rahasyaum Adbutaum Ananthaum Avyayaum ]  >> MAHA SHISHTA KAALAUM BHAIRAVUM MAHAA BEEJAUM, RUDRAUM MAITREYAUM BUDDHAUM HARI HI AUM BBHOUM DHAAUM  
Last updated: 09/01/2016 04:33 PM
MAHA SHISHTA KAALAUM BHAIRAVUM MAHAA BEEJAUM, RUDRAUM MAITREYAUM BUDDHAUM HARI HI AUM BBHOUM DHAAUM