Aum Infinite Cosmoses

>> Aum(Om) Mahaa Naada Brahmaum ~ Eternal Infinite Seamless Meta-Magic of Sounds and Silences [ Mantram ~ Tawhid ~~ Mahaum Shishtaum Sandhyaaum Rahasyaum Adbutaum Ananthaum Avyayaum ]  >> SAAMA VEDA ~ ,MAHAA SHISHTA PARABRAHMA SAMUKTHA NYAASAM  
Last updated: 04/07/2010 04:30 PM
SAAMA VEDA ~ ,MAHAA SHISHTA PARABRAHMA SAMUKTHA NYAASAM